მთავარი ანალიტიკა „ადამიანმა უნდა შეძლოს ტექნოლოგიების გამოყენება და არა ტექნოლოგიამ – ადამიანის“