მთავარი ფრაზები “ადამიანს მხოლოდ მაშინ აქვს უფლება ზემოდან უყუროს მეორე ადამიანს, როცა წამოდგომაში ეხმარება”