მთავარი მსოფლიო   ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე – ქვეყნის ყველაზე დიდი ნაციონალური დღესასწაული