მთავარი რუბრიკები აქვს თუ არა ბედობის დღესასწაულს კავშირი ქრისტიანულ სწავლებასთან?