მთავარი მსოფლიო ბელორუსის პრეზიდენტმა მთავრობა დაითხოვა