მთავარი ეკოლოგ-ნიუსი „გადაიღე ფოტო – ერთად დავიცვათ გარემო“ – „ეკოლოგ-ნიუსის“ ინიციატივა