მთავარი ეკოლოგ-ნიუსი „გარემოს მიმართ არასათანადო მოპყრობა  პანდემიის  გავრცელების კატალიზატორად გვევლინება“ – რა კავშირია ატმოსფერულ ჰაერსა და მოსახლეობის ჯანმრთელობას შორის?