მთავარი არქივი „გარუსების ტენდენცია და ქართული კულტურის დევნა სულს უხუთავდა“