მთავარი ანალიტიკა გაურკვეველი საზღვრები,  როგორც მთვლემარე საფრთხეები სამხრეთ კავკასიაში