მთავარი მთავარი გიორგი მარგველაშვილი: მარნეულის მაგალითმა აჩვენა, რომ მაჟორიტარული სისტემა წითლად შესაღები და მტკვარში მოსასროლია