მთავარი ინტერვიუ “გული მწყდება, რომ “ცისფერი” უხამს მამაკაცებს დაარქვეს”