მთავარი მთავარი დღეიდან სარკინიგზო მიმოსვლა განახლდა