მთავარი ეკონომიკა ევროკავშირმა საწარმოთა დროებითი ნაციონალიზაციის ნებართვა გასცა