მთავარი ეკონომიკა ეროვნული ბანკი აუქციონზე 40 მილიონ დოლარს გაყიდის