მთავარი ეკონომიკა „ვინაიდან ბ-ნი ნიკა ხოფერიას თავისი ვიწრო და კერძო ინტერესების გამო თავს ვგრძობთ მოტყუებულად, ვტოვებთ მის მიერ შექმნილ ასოციაციას და ვაფუძნებთ  ახალს“ – თხევადი გაზის სადგურების მფლობელთა მიმართვა საზოგადოებას