მთავარი ეკონომიკა ზუგდიდის აგრარული ბაზარი 12 აპრილს გაიხსნება