მთავარი მთავარი თავდაცვის ძალებში ყაზარმული მდგომარეობა გაუქმდა