მთავარი არქივი “თანამედროვე სამყაროს წესრიგის დამფუძნებელი მოვლენა” თუ “წითელი ტოტალიტარიზმის გამარჯვების დღე” – ისტორიკოსები და პოლიტოლოგები 9 მაისის შესახებ