მთავარი ინტერვიუ “თუ კოსმეტიკური ორგანიზაციის მსხვერპლი ხართ, თუ ამხანაგობამ გადაწყვეტილება თქვენ გარეშე მიიღო, თუ მემკვიდრეობის მიღებაზე უარს გეუბნებიან… – გამოსავალი არსებობს” – ლევან ჭიღლაძე