მთავარი ანალიტიკა „კადნიერი“ ქართველი ახალგაზრდა, რომლის წიგნებით ამერიკის უნივერსიტეტებში ასწავლიან