მთავარი მედიცინა კახეთში საავადმყოფოები განსაკუთრებული მზადყოფნის რეჟიმზე გადადის