მთავარი საზოგადოება მათთვის, ვინც ელექტრონული ჯავშანი განახორციელა და ვერ ისარგებლა, 25 მაისიდან მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის ჩაბარების სერვისი აღდგება