მთავარი ეკონომიკა ნათია თურნავა: „პირველი კვარტლის მონაცემებით, სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის კუთხით ჩვენ სამჯერ და მეტად გადავაჭარბეთ 2019 წლის ფაქტობრივ მონაცემებს“