მთავარი პოლიტიკა პასპორტის დაკარგვის შემთხვევაში, მოქალაქეები ვალდებულნი იქნებიან, ახალი პასპორტის ასაღებად სხვა დოკუმენტებთან ერთად სამართალდამცავი ორგანოსთვის მიმართვის დამადასტურებელი დოკუმენტიც წარმოადგინონ