მთავარი ეკონომიკა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, მთავრობის და პარლამენტის დაფინანსება მცირდება