მთავარი ეკონომიკა რამდენად ადეკვატურია მთავრობის გადაწყვეტილებები კრიზისის პერიოდში? – შოთა გულბანი ანტიკრიზისულ ეკონომიკურ გეგმას აფასებს