მთავარი ანალიტიკა „რასაც ამერიკის წინა ადმინისტრაცია და მასთან დაკავშირებული ფინანსური კლანები სთავაზობენ მსოფლიოს, თეთრი მოსახლეობის გადაშენების გზაა“-თამარ კიკნაძე