მთავარი სხვადასხვა რას ნიშნავს ფიგურები, რომელსაც ფურცელზე ხშირად გაუცნობიერებლად ვხატავთ