მთავარი სლაიდერი რას ნიშნავს ფიგურები, რომელსაც ფურცელზე ხშირად გაუცნობიერებლად ვხატავთ