მთავარი ანალიტიკა “როცა შენ ელაპარაკები, სამყაროც გპასუხობს” – გიორგი კეკელიძის და ლია ლიქოკელის ექსპერიმენტი “დროისა და დროში მოსული ემოციების კვალდაკვალ”