მთავარი ეკოლოგ-ნიუსი სად არის  პრობლემა და  როგორ გახადოთ ჩვენი  საკუთრება უფრო უსაფრთხო? – საფრთხისშემცველი მშენებლობების იურიდიული ანატომია