მთავარი საზოგადოება სად არის სავალდებულო პირბადეების ტარება და სად შეიძლება დაიშვას გამონაკლისი