მთავარი ანალიტიკა  „სასამართლოს მანდატურები და იზოლატორის თანამშრომლები თანაგვიგრძნობდნენ – საკანში ჩაყვანის შედეგ  გვესაუბრებოდნენ და ჩვენს გამხნევებას ცდილობდნენ“