მთავარი პოლიტიკა საქართველოს პრეზიდენტმა „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” კანონში  და ,,სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში“ ცვლილებებს ხელი მოაწერა