მთავარი ეკონომიკა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის თქმით, განიხილება ელექტროენერგიის ვაუჩერის შემოღება