მთავარი ანალიტიკა საქართველო მსოფლიოს ყველაზე უპერსპექტივო ერების სიაში