მთავარი მედიცინა საშიშია თუ არა მთვარეულის გაღვიძება?