მთავარი ანალიტიკა საშიშია თუ არა მთვარეულის გაღვიძება?