მთავარი ინტერვიუ “სიცოცხლე ტკბილი რომ არ იყოს, ამდენ ხანს არ ვიცოცხლებდი”