მთავარი ინტერვიუ „ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ქვეყნის ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებით უნდა დავიწყოთ“ – გიორგი შერვაშიძე