მთავარი ინტერვიუ ტრადიციებში გადმოტანილი კრიპტოინდუსტრია – პირველი „კრიპტოქორწილის“ შემდეგ ციმბირელი „კრიპტოწყვილი“ ქართველ საზოგადოებას „კრიპტოკაფის“ „კრიპტოკერძებით“ გაანებივრებს