მთავარი მთავარი „ყველაზე მაგარი გრძნობა, რაც შეიძლება ადამიანმა განიცადოს, სხვისი დახმარების დროს ჩნდება“ – subscribe “ვასწავლოთ საქართველოს”