მთავარი არქივი “შიშველი” მწერლის “ნაპოეტარი” – რატომ მოსწონდა “გვამებთან ურთიერთობა” მიხეილ დიაკონიძეს