მთავარი ინტერვიუ „შოთა რუსთაველი არის „ჭიაბერი“ და ის 14 აგვისტოს არის დაბადებული“ – რატომ ამტკიცებს იოსებ გოგატიშვილი, რომ „ვეფხისტყაოსნის“ ავტორის დაბადების თარიღი მცდარია