მთავარი ინტერვიუ „ჩვენ ბევრს ვდარდობთ წარსულზე, რომელიც აღარ შეიცვლება და  გვეშინია მომავლის, რომელიც ჯერ არ დამდგარა და ამ პროცესში ვკარგავთ მთავარს – აწმყოს. “ – გვანცა ბარაბაძე