მთავარი ანალიტიკა „ ჩვენ ლიბერალური ექსპერიმენტების ერთგვარ პოლიგონად, ლაბორატორიულ ვირთხებად გადავიქეცით“ – სოსო მანჯავიძე