მთავარი საზოგადოება ძმობისა და მეგობრობის ქალაქი საგანგებო მდგომარეობის პირობებში – სამტრედია კორონავირუსის წინააღმდეგ იბრძვის