მთავარი მსოფლიო გერმანია ევროპულ ქვეყნებში მოგზაურობაზე საყოველთაო გაფრთხილებას აუქმებს