მთავარი არქივი “26 მაისს გაცილებით უარესი სიტუაცია შეიქმნა, ვიდრე ეს 9 აპრილს იყო, რუსებიც კი არ მოქცეულან ასე”