მთავარი ეკოლოგ-ნიუსი საადვოკატო პრაქტიკიდან სუფთა გარემომდე, ანუ როგორ აღმოვჩნდი იურისპრუდენციის პარალელურად ეკოლოგიაში