მთავარი პოლიტიკა „Tik-Tok-ზე არსებული ხარვეზი აღმოფხვრილია – საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები ე.წ. დამოუკიდებელ ერთეულებად აღარ არის მოხსენიებული“ – საგარეო საქმეთა სამინისტრო